Vinyl - ekologicky smysluplné řešení

Vinylová podlaha se vyrábí z PVC (= polyvinylchlorid), což je jeden z nejmodernějších, nejflexibilnějších materiálů s velmi dlouhou životností, který byl kdy vyroben.

Rozlišujeme

Vinyl je ekologický

Skutečnost, že odolnost a stálost PVC jsou ideálními základními vlastnostmi nášlapných vrstev, je známá. Méně známé jsou ale jeho ekologické přednosti.
Výroba a používání vinylových nášlapných vrstev není dle současných poznatků spojována s žádným podstatným poškozováním člověka ani životního prostředí.
Ekologické bilance potvrzují mimořádně dobrou pozici PVC.

Vinyl je ohleduplný ke zdrojům

Výchozími produkty pro výrobu PVC jsou kamenná sůl a ropa. I ostatní suroviny jsou fyziologicky nezávadné – křída, pigmenty a změkčovadlo PVC neobsahuje žádný formaldehyd, žádné PCP a také žádné těžké kovy (např.olovo).
Vinyl je s podílem ropy 43% ve srovnání s nášlapnými vrstvami z polyethylenu, polypropylenu, syntetického kaučuku nebo elastomeru (umělého kaučuku), produkt, který šetří hodnotné zdroje.

Vinyl je hygienický a bezpečný

Četné celosvětové studie dokazují, že PVC výrobky nepředstavují pro člověka žádné riziko. Použití PVC v oboru medicíny to významně dokazuje: sáčky a hadičky infuzí, leukoplasti nebo kyslíkové stany – moderní zdravotnictví bez PVC je jen těžko myslitelné.

Vinyl je odolný ohni

Obzvlášť je třeba vyzdvihnout příkladné chování při požáru.
Vinylové nášlapné vrstvy byly testovány dle mezinárodní normy EN 13501-1 a dosáhly nejlepších možných výsledků pro elastické nášlapné vrstvy (B1)

Vinyl je dekorativní materiál

V současné době již existuje několik desénových řad. Velmi realistické barevné provedení s věrným povrchovým reliéfem vytváří velice zajímavou alternativu k přírodním podlahám. Příjemně teplý povrch Vinylu je velkou výhodou při výběru před klasickou laminátovou podlahou.

Vinyl je recyklovatelný

Použité staré podlahoviny i výrobní odpad jsou 100% recyklovatelné. Také likvidace je bezproblémová