Masiv – jedinečný přírodní vzhled

Dřevěná podlaha z masívních prken je jednou z nejkrásnějších podlah. To, co se dříve pokládalo za standard je dnes právem považováno za luxus.

Výhody dřevěných podlah:

Dřevěné podlahy z masivního dřeva mají , ale bohužel i nevýhody vyplývající z umístění ve špatných podmínkách. Je to náchylnost masívního dřeva k deformacím při vysychání a vlhnutí. Rozhodně mu nesvědčí vlhké prostředí ani místa, kde dochází ke kontaktu s tvrdými nečistotami, to znamená, že pokud můžete, raději se vyvarujte pokládce těchto podlah do koupelen a předsíní. Tuto nevýhodu lze do značné míry eliminovat vhodně zvolenou povrchovou úpravou.
U dřevěných podlah je velice důležitá relativní vlhkost: příliš nízká způsobuje vznik spár, vysoká má za následek bobtnání a vyboulení. Dřevo stále pracuje, jeho objem se mění v závislosti na změnách teplot a vlhkosti. Ideální je 45- 60% vzdušné vlhkosti a teplota okolo 20°C.
________________________________________
Další nevýhodou masívních dřevěných podlah z prken je zejména vysoká cena dobře vysušeného masívního dřeva, a to především dřeva listnatých stromů, které jsou pro svoji tvrdost a mechanickou odolnost mnohem vhodnějším materiálem než cenově dostupnější dřevo jehličnanů.

Tvrdost dřeva vhodného pro podlahy dělíme do tří skupin: